Notulen van de Algemene Ledenvergadering 20 maart 2019

 

Aanwezig bestuur: Mevr. S.Huisstede, Mevr. T. ter Horst en Dhr. P. de Roo

Afmelding:  10 leden

Aanwezig :  26 leden (inclusief 3 bestuursleden)

 

Opening: De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.

 

Notulen jaarvergadering 2018

Deze wordt goed gekeurd.

 

Mededelingen

De penningmeester stopt, zie aftreden / benoemen penningmeester.

Reumazorg Nederland geeft een nieuwsbrief uit. De leden kunnen zich hiervoor opgeven.

Aanmelden nieuwsbrief: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Ingekomen stukken

Geen.

 

Jaarverslag / Financieel jaarverslag 2018

De penningmeester vertelt hoe we zijn begonnen met een moeilijke start.

Zolang wij als vereniging subsidie van ReumaNederland ontvangen kunnen we de begroting elk jaar rondkrijgen.

 

Aantal therapieleden: 60, zowel de woensdag als de vrijdag zit vol.

Nolin stopt met uitgeven boekje. Er zijn te weinig adverteerders om dit boekje  gratis voor ons te kunnen maken.

Als we toch het boekje willen is dit voor eigen kosten.

Alkmaar is ook gestopt met boekje.

 

Zorgverzekeringen doen steeds moeilijker over de declaraties die door de leden worden ingediend.

Elke verzekeraar hanteert eigen criteria.

Op de vraag van de leden of de tekst van de declaraties aangepast kan worden kan niet altijd worden voldaan,

derhalve krijgen veel leden geen vergoeding (meer). Als vereniging kunnen we hier helaas niets aan doen.

 

De begroting laat, zoals in voorgaande jaren, vrijwel dezelfde bedragen zien.

Vraag: Waarom dubbele Declaraties? Er staat 2x Declaratie Uitgaven 105.58 euro Uitgaven 200,00 euro.

Antwoord: Bij het opstellen van het overzicht is dit in het boekje misgegaan. In de originele begroting klopt dit wel.

 

Kascommissie

Mevr. F. Tjon Kwaw Paw en Mevr. R. Eckhard hebben de boekhouding gecontroleerd en verzoeken

de jaarvergadering het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde boekjaar  2018.

De leden gaan hiermee akkoord.

De dames van de kascommissie worden bedankt en krijgen ieder een bos bloemen.

 

Kascommissie 2020:

mevr. R. Eckhard en mevr. M.v.Wijk stellen zich hiervoor beschikbaar.

 

Aftreden/ benoemen penningmeester

De penningmeester treedt af en de voorzitter stelt als nieuwe penningmeester Mevr. R. Minneboo voor.

Zij wordt unaniem gekozen….en benoemd,  tot penningmeester.

Zij zal door de afgetreden penningmeester worden ingewerkt en ondersteund.

 

Rondvraag

Geen.

 

Sluiting

Afscheid genomen van de huidige penningmeester, hij heeft deze functie 5 jaar vervuld.

We verwelkomen mevr. R. Minneboo als nieuwe penningmeester.

Onder het genot van een hapje en een drankje wordt er Bingo gespeeld.

 

De vereniging dankt alle leden en donateurs voor hun medewerking en bijdragen in 2019.

 

 

Jaarrekening en begroting + Verklaring kascommissie