Algemene Ledenvergadering op:

         18 maart 2020 om 19.30 uur

 

Locatie: Zalencentum De Jansheeren,

Maltzerplein 1, 1961 JC Heemskerk.

AGENDA:

  • Opening
  • Notulen
  • Mededelingen
  • Ingekomen stukken
  • Jaarverslag 2019
  • Financieel jaarverslag 2019
  • Kascommissie
  • Aftreden / benoemen penningmeester
  • Rondvraag
  • Sluiting.