Algemene Ledenvergadering op:

        19 april 2022  19:30 uur

 

Locatie: Zalencentum De Jansheeren,

Maltzerplein 1, 1961 JC Heemskerk.

AGENDA:

  • Opening
  • Notulen
  • Mededelingen
  • Ingekomen stukken
  • Jaarverslag 2021
  • Financieel jaarverslag 2021
  • Kascommissie
  • Hoe gaan we verder als vereniging?
  • Rondvraag
  • Sluiting.