Donderdag 15 oktober 2020

 

Per direct (15 oktober) is Heliomare gesloten voor alle activiteiten.

Dit zal zeker een 4 weken duren. We houden u op de hoogte.

 

 

20 september 2020

 

Bij ziekte of afmelden dit graag doorgeven aan Sanne 0251 246433

Voor de woensdaggroep graag afmelden op dinsdagavond van 19:00 tot 20:30.

Voor de vrijddaggroep graag afmelden op donderdagavond, ook van 19:00 tot 20:30

Dan nog een mededeling vanuit Heliomare:

NIET verzamelen in de hal maar wachten in de kantine.

Niet meer dan 3 mensen aan één tafel.

 

 

juli 2020

 

Uit onderzoek van ReumaNederland blijkt dat bijna twee derde van de mensen met reuma hun medicijnverpakking niet open krijgt. Vooral de pilstrip is lastig te openen. Daarom is ReumaNederland een samenwerking gestart met de Universiteit Twente om een reumavriendelijke pilstrip te ontwikkelen.

Oproep: deel je filmpje
Het is belangrijk dat de onderzoekers een beter beeld krijgen van wat er voor mensen met reuma zo lastig is aan de huidige pilstrip. Daarom zijn wij met een oproep gestart. We vragen mensen om een kort filmpje te maken van hoe zij hun pil of tablet uit de pilstrip halen. Dit filmpje kunnen ze anoniem via onze website delen: reumanederland.nl/formulieren/film-je-pilstrip/. Daar staat ook meer informatie over hoe je het filmpje kunt maken en hoe je deze deelt met de onderzoekers.

De oproep om een filmpjes te maken zullen wij via onze social media kanalen verspreiden. Dus deel deze vooral ook met jullie leden! Hoe meer filmpjes, hoe beter de onderzoekers een beeld krijgen van waar mensen met reuma tegenaan lopen bij het openen van hun pilstrip.

 

<a href=


Bedankt alvast!

 

 juni 2020

Nieuws van ReumaNederland:

Vanwege een nieuwe Europese richtlijn wordt het reumamedicijn methotrexaat (mtx) voortaan alleen nog in doordrukstrip (oftewel blister) verpakt en niet meer in potjes. Vooral voor mensen met een handbeperking wordt het hierdoor lastiger om dit medicijn uit de verpakking te krijgen. Hierover hebben wij vandaag een nieuwsbericht gepubliceerd en besteden hier op Facebook en Twitter aandacht aan.

Bekijk ons nieuwsbericht voor meer informatie hierover.

 

 

25 juni 2020

Naar aanleiding van een e-mail van Heliomare over de stand van zaken betreffende het zwembad het volgende;

Op woensdag 17 juni j.l. hebben wij als bestuur een vergadering  gehad om één en ander te overleggen.

Ook heeft Joke aan deze vergadering deelgenomen.

In het kort komt het hier op neer:

Tot 1 september blijft het zwembad van Heliomare gesloten voor externe groepen.

De volgende alinea’s zijn uit de betreffende e-mail van Heliomare:

Sporthal en zwembad blijven in ieder geval voor verhuur gesloten tot 1 september a.s. 

 

Zwembad

In het zwembad en kleedkamers is de ruimte beperkt. Voorheen gold een max. van 30 personen in het zwembad. 

Dat is in de huidige 1 ½ meter situatie absoluut niet mogelijk. Max. aantal is nu 8 personen in het water.

En daarnaast voldoende ruimte tussen de groepen, zodat er geen knelpunt ontstaat in de kleedkamers.

 

Ook heeft Heliomare de volgende regels opgesteld;

Veiligheid en hygiëneregels voor iedereen

Om uw veiligheid en dat van de medewerkers te kunnen waarborgen kunnen wij alleen sportactiviteiten

aanbieden als u zich houdt aan de onderstaand regels.

Wanneer u zich niet aan deze regels houdt, zijn wij genoodzaakt om u de toegang te ontzeggen. 

Houd 1,5 meter afstand 

Kom alleen en niet eerder dan 5 min voor de afgesproken tijd(en) naar de accommodatie en ga na uw afspraak gelijk weer naar huis

Kom zoveel mogelijk met eigen vervoer

Volg de aanwijzingen van de medewerkers op

Ga thuis naar het toilet 

Trek thuis uw badkleding of sportkleding aan. In het zwembad is hier beperkt de tijd voor.

Bij de fitness/buitensporten is hier geen mogelijkheid voor 

Neem uw eigen handdoek en water mee. Het is niet mogelijk om binnen uw bidon te vullen. 

Was voor en na de training uw handen met water en zeep, minimaal 20 seconden.

Wanneer u buiten sport kun je desinfectie gel gebruiken en daarna gelijk naar huis. 

Er zijn geen douche mogelijkheden

Beperk het aanraken van deuren, bankjes, hekjes etc. zoveel mogelijk

Volg de routing die vooraf is gecommuniceerd of die aangegeven staat 

Blijf thuis als u of iemand in uw huishouden de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen heeft:

neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts (vanaf 38°C).

Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag u weer sporten en naar buiten.

Krijgt u deze klachten tijdens het sporten, dan gaat u direct naar huis

Blijf thuis als u of iemand in uw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19).

Omdat u tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden,

moet u thuisblijven tot 14 dagen na het laatste contact waarop deze persoon nog besmettelijk was (volg hierin het advies van de GGD)

Er is ook een vragenlijst:

Vragenlijst screening gezondheid

Moet u op 1 van onderstaande vragen met JA antwoorden, dan mag u niet deelnemen aan de trainingen

Wij vragen u deze vragenlijst binnen 24 uur voor aanvang van de training zelf door te nemen.

1.    Is uw temperatuur hoger dan 38 º? (bij paracetamolgebruik moet u  er 0,5º bij optellen)

2.    Heeft u last van kortademigheid in rust of bij lichte inspanning?

3.    Heeft u last van spierpijn in rust of bij lichte inspanning?

4.    Heeft u last van algehele malaise in rust of bij lichte inspanning?

5.    Heeft u last van hoesten?

6.    Heeft u last van keelpijn?

7.    Heeft u last van neusverkoudheid: snotteren/niezen/loopneus/verstopt neus?

8.    Heeft u last van recent ontstane onverklaard smaak en/of reukverlies 
(ook zonder neusverkoudheid)?

9.    Heeft u last van extreme vermoeidheid?

10. Heeft u last van pijn achter de ogen?

11. Heeft u op dit moment last van (onverklaarde) diarree?

12. Heeft u een huisgenoot/partner met een bewezen of verdachte COVID-19

Bij ja: dan niet deelnemen
Bij twijfel: contact opnemen met de huisarts

Vanmorgen (25 juni) hebben we nog telefonisch contact gehad met Heliomare.

De datum van 1 september is, zoals de zaken er nu voorstaan, definitief.

Dit betekent dat wij als bestuur gaan uitwerken hoe we dit allemaal denken in te gaan vullen.

Suggesties en ideeën van leden zijn dan ook van harte welkom.

Het streven is om dit op korte termijn te regelen, opdat er vanaf 1 september weer therapie gegeven kan worden.

Er is in deze vergadering besloten om de maandelijkse bijdrage van 8 euro twee maanden stop te zetten,

evenals alle uitgaven voor zover hier geen verplichtingen voor gelden.

 

 

 

27 november 2019

Info van ReumaNederland:

https://reumanederland.nl/nieuws/nieuws/coronavirus/

Voorlopig aanmelden onderzoeken langdurige oefentherapie bij RA en axiale SpA

Lees het artikel hier...> Klik hierop

 

 

 

 

Deskundige reuma fysio- en oefentherapeut beter vindbaar


Mensen met een vorm van reuma zijn vaak op zoek naar een deskundige fysiotherapeut of oefentherapeut in hun buurt die gespecialiseerd is in het behandelen van reumatische klachten. Deze zijn vanaf nu vindbaar op de nieuwe website ReumanetNL. ReumaNederland heeft hier jaren voor gepleit en is blij dat nu eindelijk duidelijk is waar mensen met reuma terecht kunnen voor de juiste oefentherapeutische zorg. 

Met het juiste advies, begeleiding en oefentherapeutische zorg kunnen mensen met een reumatische aandoening zo goed mogelijk blijven bewegen en zelfstandig functioneren. Daarom vindt ReumaNederland het zo belangrijk dat mensen met reuma terecht kunnen bij fysiotherapeuten en oefentherapeuten die deskundig zijn in het behandelen van reumatische aandoeningen. Toch blijken deze vaak lastig te vinden.

Kwaliteit
In opdracht van ReumaNederland heeft de NHPR (Nederlandse Health Professionals in de Reumatologie) samen met fysio- en oefentherapeuten, reumatologen en onderzoekers in kaart gebracht waar fysio- en oefentherapeuten aan moeten voldoen om mensen met reuma te kunnen behandelen. Daaruit is het initiatief voor ReumanetNL ontstaan. Een landelijk netwerk dat zich inzet om de kwaliteit, zichtbaarheid en toegankelijkheid van fysio- en oefentherapeutische zorg voor mensen met reuma te bevorderen.

ReumanetNL
Inmiddels zijn er zo’n 122 fysio- en oefentherapeuten en 13 reumanetwerken aangesloten bij  ReumanetNL. ReumaNederland is blij met deze ontwikkeling en hoopt natuurlijk dat het aanbod blijft groeien.

 

 

23 juni 2019

 

OCTOPuS-studie:  

Onderzoek naar verbeteren van fysiotherapie bij knieartrose. Klik op link >>    Octopus onderzoek

 

20 maart 2019

Gekozen (unaniem) tot nieuwe penningmeester tijdens de jaarvergadering van 20 maart 2019,

Mevrouw H.J. Gertenbach - Minneboo.

 

 

Februari 2019:  Geheel vernieuwde website met Joomla........